Kyrre – Bolsmed

 
Jan Terje – Forblåser
Kyrre – Bolsmed

Kyrre – Bass- og bolsmed1C2B9493

Kyrre er det stødige fjellet i Kystfolket og som bolsmeder flest bearbeider han og tilrettelegger de fleste emner slik at det blir anvennelig for videre produksjon.

Hvis noen kan kalles ringrev i Kystfolket så er det nok Kyrre. Fra tidlig 80-tallet har denne mannen fra Kristiansund hatt bassfingre med i spillet hos rimelig anerkjente og respekterte artister i Norge.

Nå finner du han altså på Torvhaugan i Kristiansund, i sitt lille tårn inredet med alskens studioutstyr, ledninger og mikrofoner. Det er der kystmusikken vår skapes og foreviges på tape.

Uten Kyrre hadde nok Kystfolket vært et tynt  og blankt A4-papir.

e-mail : kyrre@kystfolket.no

Freddy – Repslager
Britt Elise – Nærkone
 

 
 
previous next
X